گلستان سعدی

قیمت: پس از ثبت‌ سفارش

توضیحات

گلستان سعدی سال 656 ه . ش نگارش شده است که یکی از آثار مهم ادبیات فارسی است که بصور ت نظم ونثر است و نثر گلستان سعدی آهنگین یا نثر مسجع است . این کتاب در 8 باب تالیف شده است وداستان های کوتاه را به سبک پند و اندرز اخلاقی به تحریر در آورده.

دیگر آثار این انتشارات

توضیحات تکمیلی

انتشارات

پیام عدالت

خط

مصطفی اشرفی

سال چاپ

1400

تذهیب

رضا ظرفیان