هنر مشاوره راه حل مدار

نویسنده:

گاترمن

مترجم:

فاتحی زاده

میرنیام

ناشر:

نشر نهفت

شناسه محصول: 10035519

قیمت: پس از ثبت‌ سفارش

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مترجم

,

ناشر

ویرایش
تعداد صفحات