نظریه سازمان ساختارگرایی کنشگری ساخت مندگرایی

نویسنده:

طهماسبی

ناشر:

انتشارات نص

شناسه محصول: 10030516

قیمت: پس از ثبت‌ سفارش

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ناشر

ویرایش
تعداد صفحات