نسبیت خاص و عام و کیهانشناختی

نویسنده:

ریندلر

مترجم:

منصوری معصومی همدانی

ناشر:

مرکز نشر دانشگاهی

شناسه محصول: 10031148

قیمت: پس از ثبت‌ سفارش

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مترجم

ناشر

ویرایش
تعداد صفحات