مبانی فیزیک جلد دوم الکتریسیته مغناطیس ویرایش هشتم

نویسنده:

هالیدی رزنیک واکر

مترجم:

نصرتی عابدینی

ناشر:

انتشارالت صفار

شناسه محصول: 10000939

قیمت: پس از ثبت‌ سفارش

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مترجم

ناشر

ویرایش
تعداد صفحات