ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی از دیدگاه کاربردی جلد اول و جلد دوم

نویسنده:

گریمالدی

مترجم:

عمیدی

ناشر:

نشردانشگاهی

شناسه محصول: 10000070

قیمت: پس از ثبت‌ سفارش

2 در انبار

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مترجم

ناشر

ویرایش

ج اول 60000 ج دوم 50000

تعداد صفحات