راهنمای سنجش روانی برای روانشناسان بالینی مشاوران و روانپزشکان جلد اول و جلد دوم

نویسنده:

گراث مارنات

مترجم:

پاشاشریفی

ناشر:

انتشارات رشد

شناسه محصول: 10003261

قیمت: پس از ثبت‌ سفارش

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مترجم

ناشر

ویرایش

ج اول 220000 و ج دوم 192000

تعداد صفحات