دیوان حافظ شیرازی

قیمت: پس از ثبت‌ سفارش

توضیحات

خواجه شمس الدین شیرازی که به حافظ تخلص دارد درسال 726 ه.ق در شیراز زاده شده است و علوم وفنون را از استادان زمان فراگرفته بود وی قرآن کریم را با 14 روایت مختلف از برداشته است و شامل شعرهایی در قالب‌های شعری مانند قطعه، قصیده، مثنوی و رباعی و نیز اشعار باقی مانده و ملمع و عربی که در این دیوان جمع اوری شده است و در سال 792 ه.ق در شهر شیراز  درگذشت.

انتشارات پیام عدالت با تصحیح علامه محمد قزوینی قابل سفارش است .

برگشت به دسته بندی 

توضیحات تکمیلی

انتشارات

پیام عدالت

سال چاپ

1399

تصحیح

علامه محمد قزوینی