دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود نشریه شماره 360

نویسنده:

دستور العمل بهسازی لر زه ای ساختمان های موجود

ناشر:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مرکز اسناد و مدارک و انتشارات

شناسه محصول: 10034811

قیمت: پس از ثبت‌ سفارش

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ناشر

ویرایش
تعداد صفحات