ترمودینامیک تعادل

نویسنده:

ادکینز

مترجم:

معصومی همدانی

ناشر:

نشردانشگاهی

شناسه محصول: 10035156

قیمت: پس از ثبت‌ سفارش

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مترجم

ناشر

ویرایش
تعداد صفحات