بوستان سعدی و کلیات

قیمت: پس از ثبت‌ سفارش

توضیحات

مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی شاعر و نویسنده بزرگ قرن هفتم ه.ق است که با تحلص سعدی مشهور است. درسال 655 ه.ق بوستان را به نظم درآورده و نیز علاوه بر این قصاید، غزلیات، قطعات، ترجیع بند، رباعیات و مقالات و قصاید عربی  دارد که اینها را در کلیات جمع آوری کردند و نشر این کتاب توسط انتشارات پیام عدالت با خطاطی مصطفی اشرفی و تذهیب رضا ظرفیان شده است.

سفارش دیگر آثار

توضیحات تکمیلی

انتشارات

پیام عدالت

خط

مصطفی اشرفی

سال چاپ

1400

تذهیب

رضا ظرفیان