احتمال وآمار جلد اول و جلد دوم

نویسنده:

دگروت موریس مارک اسکرویش

مترجم:

پاشا

ناشر:

مبتکران

شناسه محصول: 10004029

قیمت: پس از ثبت‌ سفارش

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مترجم

ناشر

ویرایش

ج اول 40000 و جلد دوم 54000

تعداد صفحات